Smart energy op De Loskade

De Loskade, living lab, circulaire wijk, circulair bouwen, smart energie, tijdelijk huren, bewoners, experimenteren, fijn wonen, groningen, suikerfabriekterrein, de suiker, suikerfabrieksterrein, suikerterrein, groningen, van wijnen, fijn wonen, smart energy, smart grid, off grid, offgrid, wijk van overmorgen

Ook op energiegebied is De Loskade vernieuwend, met smart energy. We gaan slim om met energie. En innovatief: we zijn onze eigen netbeheerder. Alle energie die we in de wijk opwekken gaat rechtstreeks naar het kloppende energiehart van De Loskade. Van hieruit leveren we elektriciteit aan onze huurders. Ook de watervoorziening regelen we vanaf dit centrale punt.

We zijn SmartGrid Ready. Dit SmartGrid Ready-netwerk hebben we samen met VM Consultancy ontwikkeld. Onze installaties zijn klaar voor een elektriciteitsnet dat energievraag en -aanbod op elkaar afstemt. De komende tijd ontwikkelen we zo’n intelligent net zelf.

We doen het samen

Samen komen we een stuk verder dan alleen. Als het gaat om innovaties en vooruitstrevende ideeën werken we bij voorkeur samen met inspirerende partners. Fijn Wonen monitort de verblijven en studio’s aan De Loskade. Dit doen wij onder meer met onze partner Jeemz Domotica. Dit bedrijf verzorgt alle sensoren en zorgt ervoor dat alle data bij Fijn Wonen terecht komen. De data-afdeling van Fijn Wonen verwerkt die informatie en signaleert onjuistheden of storingen. Bij klantvragen maakt de data-afdeling een analyse aan de hand van de data van de woning.

Woning op de Loskade

Off grid

De komende tijd zal Fijn Wonen ook samen met partners verdere analyses uitvoeren om de verblijven en de studio’s aan De Loskade zoveel mogelijk off-grid te laten functioneren en de energiebehoefte te laten afnemen zonder comfortverlies.