Duurzaam Gebouwd Congres 2019

14 februari 2019
Leeuwarden, Duurzaam Gebouwd Congres

Op 14 februari kregen we een prachtig podium voor De Loskade op het Duurzaam Gebouwd Congres, tijdens de presentatie van Van Wijnen regiodirecteur Hilbrand Katsma. Hilbrand hield een gloedvol betoog over de reis die Van Wijnen heeft afgelegd in de afgelopen jaren in de richting van duurzaam en toekomstbestendig bouwen. Zijn verhaal paste naadloos tussen de verhalen van de provincie Friesland en Circulair Friesland. Hilbrand kreeg een daverend applaus van een bomvolle zaal. Ook de stand van Fijn Wonen en Van Wijnen voorin de hal werd druk bezocht. Het was een geslaagde dag!

Leeuwarden, Duurzaam Gebouwd Congres
Hilbrand als keynotespreker op Duurzaam Gebouwd Congres 2019

De reis naar een duurzame en circulaire toekomst

In zijn inspirerende presentatie nam Hilbrand ons mee vanaf 2011. Het moment dat de financiële crisis toesloeg in de bouw. We moesten overleven en voorbereiden op de toekomst. Hij vertelde hoe Van Wijnen de klant weer centraal stelde en hoe ze inspeelden op de toekomstige problemen. Vanuit hier moest er nieuwe expertise binnengehaald worden op het gebied van ontwikkeling, virtualisatie en circulariteit, zodat Van Wijnen een scala aan nieuwe, toekomstbestendige producten kon ontwikkelen. Die producten hebben geleid tot het Van Wijnen product Fijn Wonen en modulair en geïndustrialiseerd bouwen. ‘Meer en beter, met minder’, aldus Hilbrand. Tot slot trechterde het verhaal van Hilbrand naar aardbevingbestendig bouwen en het verhaal van De Loskade: het allernieuwste circulaire project van Van Wijnen.

Circulariteit: van containerbegrip naar begrip voor elkaar

In de middag mocht manager Circulariteit Van Wijnen Marije Kamphuijs een interessante workshop geven over de circulaire wijk van overmorgen, waarbij een aantal vragen aan bod kwamen. Wat wordt er belangrijk in de circulaire wijk? Willen we allemaal hetzelfde? Hoe kijkt een ander naar het onderwerp? Zijn er daadwerkelijk verschillen als we deze uitdagingen door een andere bril bekijken? Het publiek werd aan het werk gezet en uitgedaagd om na te denken over de circulaire wijk van overmorgen en hierbij van meerdere kanten naar het vraagstuk te kijken.