Het verhaal

Van Wijnen bouwt samen aan ruimte voor een beter leven. Dat doen we samen met klanten, bewoners, partners. We werken aan leefomgevingen, gebieden, wijken waar het beter leven is.

Let’s MOVE together

Impact op de aarde

Bouwen heeft een enorme impact op de aarde. 17% van de drinkwaterconsumptie, 33% van de CO2 emissie, 30% van het afval en 45% van het wereldwijde grondstoffengebruik komt voor rekening van de bouw. Dit is de impact die de bouwwereld heeft op de aarde. En dat stelt ons voor uitdagingen.

We voelen ons verantwoordelijk voor onze kinderen en hoe we omgaan met de aarde. En willen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen. De Loskade is het resultaat van de stappen die Van Wijnen heeft gezet om toekomstbestendig te worden. Hoe gaan we zo verantwoordelijk mogelijk om met onze grondstoffen, mensen en tijd? Ons antwoord van vandaag, op de toekomstige schaarste aan grondstoffen is, dat we deze zo moeten inzetten dat een gebouw uiteindelijk niet gesloopt hoeft te worden waardoor waardevolle grondstoffen als afval eindigen.

Tijdens de realisatie van De Loskade hebben we flink ingezet op afvalreductie tijdens de bouw. Doel is om de footprint van alle Van Wijnen projecten vanaf 2025 tot een absoluut minimum te beperken.